Psychoterapia indywidualna  

Psychoterapia indywidualna prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym, ale wykorzystywane są także techniki innych podejść terapeutycznych. 

Jest to pomoc polegająca na regularnych, cotygodniowych spotkaniach terapeutycznych ukierunkowanych na rozwiązanie określonych problemów, postrzeganych przez pacjenta jako zaburzające jego funkcjonowanie, pełnienie ról życiowych czy utrudniające dobre relacje z innymi.

Czas terapii to przeciętnie kilkanaście spotkań.

Pierwsze 2-3 wizyty mają charakter diagnostyczny. Następnym celem terapii jest wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w życiu prywatnym i zawodowym pacjenta, dotyczących: zachowania, emocji, objawów fizjologicznych oraz sposobu myślenia. Przy użyciu różnych technik terapeutycznych poszukuje się lepszych niż dotychczas sposobów myślenia, zachowania, a w konsekwencji - rozwiązania obecnego problemu lub osiągania wyznaczonych celów. Pacjent zdobywa nową wiedzę i umiejętności oraz zachęcany jest do ich testowania między sesjami.

Psychoterapia indywidualna  zalecana jest w przypadku rożnych zaburzeń klinicznych:

 • zaburzeń lekowych (napadów paniki, fobii, zaburzeń obsesyjno-kompleksyjnych, zespołu stresu pourazowego),
 • zaburzeń depresyjnych,
 • zaburzeń odżywiania (anoreksji, bulimii),
 • zaburzeń snu,
 • uzależnień
 • zaburzeń psychosomatycznych (bóle głowy, brzucha)

Jak również w takich problemach jak:

 • obciążenie nadmiernym stresem
 • problemy z podejmowaniem decyzji
 • brak asertywności
 • niska samoocena
 • nieśmiałość i trudności w kontaktach z innymi ludźmi
 • wypalenie zawodowe

Kontakt

W celu uzgodnienia terminu wizyty, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Terminy spotkań są elastyczne i dopasowywane indywidualnie do każdego klienta, w zależności od jego potrzeb i możliwości czasowych.

telefon: +32 498 351 750

e-mail: kontakt@annaotok.eu

UWAGA!

Umowione spotkanie mozna odwolac bez ponoszenia kosztow wizyty na 48h przed ustalonym terminem.