Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne obejmują na ogól jedno do trzech spotkań i mogą mieć dwojaki charakter:

(i) są rodzajem porady psychologicznej, której celem jest psychoedukacja, udzielenie wsparcia i pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu pacjenta.              

(ii) maja charakter konceptualizacji problemu z jakim zgłasza się pacjent i są wstępem do pełnej psychoterapii; następuje określenie optymalnej formy pomocy, wyznaczenie celów terapii i zawarcie kontraktu na dalszy okres psychoterapii tj. określenie częstotliwości spotkań, zakresu poruszanych tematów, zasad współpracy itp.

Kontakt

W celu uzgodnienia terminu wizyty, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Terminy spotkań są elastyczne i dopasowywane indywidualnie do każdego klienta, w zależności od jego potrzeb i możliwości czasowych.

telefon: +32 498 351 750

e-mail: kontakt@annaotok.eu

UWAGA!

Umowione spotkanie mozna odwolac bez ponoszenia kosztow wizyty na 48h przed ustalonym terminem.